ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรคอนกรีตเดิม ตำบลสระโบสถ์ ถนนสายแยกวังเพลิง-หนองม่วง (ป้อมตำรวจ) ถึงถนนสายสระโบสถ์-มหาโพธิ หมู่ 10,12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Visitors: 17,897