ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจากถนนหนองม่วง-วังเพลิงฯ

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจากถนนหนองม่วง - วังเพลิง ถึงเขตติดต่อบ้านอ่างทอง หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Visitors: 17,896