ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบแสงจันทร์

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบไฟแสงจันทร์ สายถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จากสี่แยกมหาโพธิ ถึงบ้านตาพุ่น ต่างสี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Visitors: 17,894