ประกวดราจ้างก่อสร้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ตำบลสระโบสถ์ ถนนสายแยกถนนวังเพลิง-หนองม่วง (ป้อมตำรวจ)ฯ

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ตำบลสระโบสถ์ ถนนสายแยกถนนวังเพลิง - หนองม่วง (ป้อมตำรวจ) ถึงถนนสายสระโบสถ์ - มหาโพธิ หมู่ 10,12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Visitors: 17,897