ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเดิม ตำบลสระโบสถ์ ถนนสายแยกถนนวังเพลิง-หนองม่วง (ป้อมตำรวจ) ฯ

ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเดิม ตำบลสระโบสถ์ ถนนสายแยกถนนวังเพลิง-หนองม่วง (ป้อมตำรวจ) ถึงถนนสายสระโบสถ์-มหาโพธิ หมู่ 10,12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Visitors: 17,894