ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจากถนนหนองม่วง-วังเพลิง ถึงเขตติดต่อบ้านอ่างทอง หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดรคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)

Visitors: 17,894