ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะฯ

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Visitors: 17,894