ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจากถนนหนองม่วง-วังเพลิง

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจากถนนหนองม่วง-วังเพลิง ถึงแขตติดต่อบ้านอ่างทอง หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Visitors: 17,894