ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบไฟแสงจันทร์

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครางการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบไฟแสงจันทร์ สายถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จากสี่แยกมหาโพธิ ถึงบ้านตาพุ่น  ต่างสี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)
Visitors: 17,897