ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อฌครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะฯ

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Visitors: 17,897