ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ตำบลสระโบสถ์ จากแยกถนนสายบ้านร่องเพกา - บ้านชอนสมบูรณ์ ถึงหน้าวัดโพธิปักษ์ หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Visitors: 17,896