ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรคอนกรีตเดิม ตำบลสระโบสถ์จากแยกถนนสายบ้านร่องเพกา - บ้านชอนสมบูรณ์ ถึงหน้าวัดโพธิปักษ์ หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Visitors: 17,894