ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ตำบลสระโบสถ์ถนนสายแยกซอย 8 (บ้านนางยูร เชียงกุล ถึงหน้าบ้านอาจารย์ประเชิญ  แย้มสวาท) หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ตำบลสระโบสถ์ถนนสายแยกซอย 8 (บ้านนางยูร เชียงกุล ถึงหน้าบ้านอาจารย์ประเชิญ  แย้มสวาท) หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Visitors: 17,897