ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรคอนกรีตเดิม

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรคอนกรีตเดิม ตำบลสระโบสถ์ จากแยกถนนสายบ้านร่องเพกา - บ้านชอนสมบูรณ์ ถึงหน้าวัดโพธิปักษ์ หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Visitors: 17,894