ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (รถข้ามได้) บริเวณทำนบตาแมว หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 17,897