ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(รถข้ามได้)บริเวณทำนบตาแผนหมู่ที่7

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(รถข้ามได้)บริเวณทำนบตาแผน หมู่๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Visitors: 17,897