การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Visitors: 17,897