พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2561  วันปิยมหาราช  คณะผู้บริหาร คณะสภาเทศบาล พนักงานราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ โดยมี นายวิจิตร  วาททัศนะ นายอำเภอสระโบสถ์ เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  โดยประกอบพิธี ดังนี้ เวลา 06.00 บำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เวลา 09.00 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  เวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ 
Visitors: 17,894