>>> รับสมัครงาน <<<

22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ .. เพื่อ downlond  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ.

16 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศรายชื่อผู็มีสิทธิ เข้ารับการเลือกสรรและดำเนินการสรรหา เพื่อเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยจะดำเนินการเลือกสรร ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (ระยะเวลาตามประกาศ การรับสมัครงานฯ ของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561)ต่อไป .. เพื่อ downlond  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ.

Visitors: 17,894