กิจกรรมท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”

8 สิงหาคม 61 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดโครงการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภายใต้กิจกรรมท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ  ณ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าลาว (บ่อขยะ) หมู่ที่ 2  เวลา 8.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก ท่านวิจิตร วาททัศนะ นายอำเภอสระโบสถ์มาเป็นประธานในพิธีเปิด  มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เช่น  บุคลากรของเทศบาลตำบลสระโบสถ์  ท้องถิ่นอำเภอสระโบสถ์  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ จิตอาสา หน่วยงานเอกชน พี่น้องประชาชนชาวสระโบสถ์ เป็นต้น   

Visitors: 17,894